На ул. Исаија Мажовски се простира Urban Jungle 3 која е создадена по ист принцип на комплексot на Urban Jungle.

Преку неа ви нудиме приземје, 4 нивоа и поткровје.
На таа површина има 47 станбени единици кои започнуваат од 28м2 до 75м2. .

Нашите дизајнери за дворно уредување ке засадсат големата количина на зеленило која што ќе се простира на површината околу зградата и на самиот кров.
ПОЧЕТНА